TY TNHH DV GIÚP VIỆC NHÀ & VỆ SINH CÔNG NGHIỆP MINH ANH

MINH ANH HOUSE CLEANING & INDUSTRIAL CLEANING SERVICE CO., LTD
Contact us

MINH ANH HOME MAIDS & INDUSTRIAL CLEANING SERVICE CO.,LTD

93/2/26 Đường 100 Bình Thới, P.14, Q11, TP. HCM

Office : 37 Bến Phú Định, P.16, Q.8, TP. HCM

028 38 76 75 24 - 0903 341 794 -0983 312 584

kimchiluong150672@gmal.com

www.minhanhcare.com

RVK59Q
OUR PARTNERS
MINH ANH HOUSE CLEANING & INDUSTRIAL CLEANING SERVICE CO., LTD

 93/2/26 100 Binh Thoi Road, Ward 14, Dist.11, HCM City

Office : 37 Bis Ben Phu Dinh, Ward 16, Dist.8, HCM City

 028 38 76 75 24 - 0903 341 794 - 0983 312 584

 minhanhcare@gmail.com

 www.minhanhcare.com

Follow us :

75354 Online : 3

© Copyright 2017 Minh anh - Designed by Viet Wave